بررسی تاثیر ورزش منظم بر میزان افسردگی سالمندان

همراه با پیر شدن ملت‌ها مشکلات سالمندان افزایش یافته و افسردگی، به‌عنوان شایع‌ترین اختلال روانی و مشکل عمومی زندگی بشر، به یک معضل عمده در امر سلامتی سالمندان تبدیل شده است. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر ورزش بر میزان افسردگی سالمندان انجام شده است.

دانلود فایل پیوست