توضیحات مربوط به استخر، سونا و جکوزی

توضیحات مربوط به کتابخانه

توضیحات مربوط به آموزش و سرگرمی

توضیحات مربوط به سالن اجتماعات

توضیحات مربوط به اجرای برنامه های هنری و مناسبتی